Fastighetsvård

Fastighetsvård

Alla fastigheter utsätts för en tuff påverkan varje dag. Genom att konsekvent vårda och skydda sin fastighet från slitage bevaras utseendet och värdeminskningen begränsas. Underhåll och åtgärder i förebyggande syfte sparar mycket pengar.

En väl genomförd fasadtvätt – i kombination med impregnering och/eller klotterskydd höjer fastighetens profil. Samtidigt ökar trivseln för de boende. Vi har även kompetens att lägga om sten i yttertrappor, reparera puts- och stenfasader, återställa hygienen i ett soprum och måla om efter en skada.

Med hjälp av speciell teknik och effektiva redskap avlägsnar DS Facility Management det mesta från nedsmutsade fasader till igengrodda soprum och garage. DS Facility Management utför även mossborttagning, alg- och mögeltvätt samt åtar sig underhållstjänster som entréstädning, byggstädning samt specialarbeten på hög höjd – exempelvis fönsterputsning.

Fasadtvätt

Att underhållstvätta fasaden är viktigt, dels för att det ser bättre ut med ett rent hus dels slipper man dyra överaskningar. Även tak, plåtdetaljer, fönster, dörrar, trall, markiser och mark sten mm är områden som är viktigt att underhålla.

En husfasad ska tvättas vanligtvis vart annat år om det inte är extremt utsatt. Vanligtvis tar norr sidan mest stryk eller sidor på huset som har växter eller träd tätt inpå. Vindskivor och de nedre partierna av fönsterbågarna är områden på huset som bör underhållas och kontrolleras mer ofta.

Ett tort hus är att friskt hus. Svartmögel, alger eller blånadssvamp dyker för eller senare upp på huset om man inte tvättar regelbundet. Påväxt på samtliga byggnadsmaterial gör skada då påväxten drar till sig fukt som i sin tur förstör materialet. Tänk på att inte ha klätterväxter på huset eller träd och buskar nära huskroppen.

Soprum och sopnedkast

Soprum kan snabbt bli otrevliga om de inte hålls rena. Vi tvättar golv och väggar samt rengör sopkärl och eventuella sopnedkast, för ökad komfort och trivsel.

Att hålla soprum, sopnedkast och sopkärl rena är ett arbete som kanske bör exkluderas från den reguljära städningen. Men jobbet är nödvändigt och måste göras noggrant och säkert, med hänsyn till boende, fastigheten och miljön. Ett soprumsgolv som inte är målat bör målas. Råbetong är poröst och drar åt sig lukt och smuts som är svårt att ta bort. Därför rekommenderar vi att måla golv och väggar med rätt typ av färg.

Kontakta oss gärna, ni kan också läsa mer på länkarna om de olika sorters fastighetsservice vi utför.

•    Klottersanering
•    Flytthjälp
•    Kontorsinredning
•    Vaktmästare/Handyman
•    Avfuktning och skadesanering
•    Avfallshantering

DSFM sign up form


Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur excepteur sint occaecat cupidatat non

DSFMlogin form