fbpx

Arbetsmiljö- och Personalpolicy

Arbetsmiljöpolicy/Personal policy

ARBETSMILJÖ. KVALIFICERAD OCH MOTIVERAD PERSONAL

DS Facility Management jobbar enligt ledningssystemet för arbetsmiljö OHSAS 18001:1999 samt enligt AFS 2001:1. Vår övertygelse är att vår personal är nyckeln till nöjda kunder. All vår personal är, efter vedertagen provanställning, fast anställda och grundutbildade inom företaget. Kontinuerlig vidareutbildning håller all personal uppdaterade inom branschutvecklingen. Vår målsättning är att all personal skall var pryl eller sry utbildade.

Arbetsmiljöpolicy/Personal policy

DS Facility Management skall medvetet arbeta för att skapa trivsel engagemang och möjligheter för personlig utveckling.

1.    Som anställd hos DS Facility Management skall man inte behöva känna sig kränkt, diskriminerad eller känna obehag pga. etniskt ursprung, könstillhörighet eller avvikande sexuell läggning. Ingen form av ofredande tolereras. Om ett ofredande eller annan form av diskriminering skulle komma till kännedom, kommer anställningen att omprövas oavsett tjänsteställning.

2.    Att vi inte bara ska uppfylla myndigheternas minimikrav d v s arbetsmiljölagstiftning och föreskrifter, utan även att vår arbetsmiljö skall vara så bra, säker och jämställd att alla trivs, kan och vill arbeta kvar till sin pension.

3.    Att varje medarbetare, för sin egen säkerhet, skall följa våra arbetsmiljöregler och påpeka förbättringar för snabb korrigering.

4.    Att alltid förbättra arbetsmiljön genom Medarbetarnas Förbättringsförslag, systematiskt arbetsmiljöarbete samt genom internrevisioner.

5.    Vi skall skapa förutsättningar för utbildning till miljöanpassade städmetoder. Utbildning för skötsel av golv, maskin och produktkunskap samt kundorienterad kompletterande service.

Detta är vårt mott och övergripande riktlinjer för att personalen skall känna sig motiverad och göra ett bra jobb och stanna hos oss.

För att kunna göra ett bra arbete är det viktigt att ha bra kunskaper om arbetet och att man trivs på sitt arbete.

Allt enligt OH SAS 18001:1999 & AFS 2001:1

  Intresseanmälan

  Namn: *

  Telefon: *

  E-post: *

  Nyheter

  Ta del av vad som händer och de senaste nyheterna hos oss på DS Facility Management.

  Läs mer

  Kontakta oss idag

  Har du ytterligare frågor och funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss.

  Kontakta oss

  DSFM sign up form


  Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur excepteur sint occaecat cupidatat non

  DSFMlogin form