Kvalitetssäkring och Kvalitetspolicy

Kvalitetssäkring och Kvalitetspolicy

KVALITETSSÄKRING OCH KVALITETSGARANTI

DS Facility Management arbetar enligt kvalitetsledningssystemet SS EN ISO 9001. I ledningssystemet ingår rutiner och styrning för företagets dokumenthantering, ansvar och befogenheter, intern/extern kommunikation, resurser, utbildning, kvalitetsmål med strategi och uppföljning samt inköp. Vår arbetsledning utför regelbundet dokumenterade kvalitetskontroller med tillhörande reklamationshantering. Kvalitetskontroller och driftjournaler är information ni som kund får tillgång till i den form  och frekvens ni önskar.

Vi gör kontinuerliga kvalitetskontroller via My Score.

Kvalitetspolicy

Vi skall ge våra kunder hög kvalitet på våra tjänster och produkter genom att:

1.    Vara lyhörda och flexibla genom ett noggrant planerande vid genomgång från underlag/order/avtal till tjänstens utförande.

2.    Leverera städtjänster av hög och rätt kvalitet med hög tillgänglighet och god/rätt servicenivå, förväntas vi nå de krav som rimligen kan ställas på våra tjänster.

3.    Nöjda kunder får vi genom vår punktlighet, våra välutbildade medarbetare, kvalitet- miljö- och arbetsmiljöpolicysystem samt vår maskinella utrustning.

4.    Regelbundet göra kvalitetskontroller, egna och med kund, av utförda tjänster. Om det påträffas brister skall dessa åtgärdas omgående.

5.    Ledningen är förpliktad att tillse att kvalitetspolicyn är känd i bolaget samt skapa och vidmakthålla resurser för efterlevnad och kontroll.

För att kunna leverera en hög och jämn service så strävar DS FM efter att i löpande dialog med kunder, medarbetare och leverantörer ständigt bli bättre på att tillgodose kundernas behov och sätta dessa i centrum av sin verksamhet.

Allt enligt SS EN ISO 9001

Intresseanmälan

Namn: *

Telefon: *

E-post: *

Nyheter

Ta del av vad som händer och de senaste nyheterna hos oss på DS Facility Management.

Läs mer

Kontakta oss idag

Har du ytterligare frågor och funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss

DSFM sign up form


Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur excepteur sint occaecat cupidatat non

DSFMlogin form