fbpx

Miljösäkring och Miljöpolicy

Miljösäkring och Miljöpolicy

MILJÖSÄKRING MED HÖGSTA MILJÖANPASSNING

DS Facility Management jobbar enligt miljöledningssystemet ISO 14001. Vi tar miljöarbetet ett steg längre, förutom att vi använder miljömärkta kemikalier är vår strävan att minimera påverkan på naturen. Vi letar också hela tiden efter nya och ännu mer miljösäkrande städmetoder. Vi tar gärna hand om miljöhantering hos er som kund. Miljöarbetet tar aldrig paus.

Miljöpolicy

Principerna och de kvalitativa målen som beskrivs i denna miljöpolicy utgör grunden för vårt miljöarbete. Vi betraktar dem som ett långsiktigt åtagande. Allt för en renare framtid.

1. Vår målsättning vad gäller miljöarbetet är att inte enbart uppfylla myndigheternas minimikrav dvs miljölagstiftning samt föreskrifter, utan gå ett steg längre, relaterat till våra miljöaspekter, där det är tekniskt och ekonomiskt möjligt med hänsyn till miljöfördelarna.

2. Tillämpa en helhetssyn på våra tjänsters miljöstörning.

3. Välja arbetsmetoder som är skonsamma mot miljön.

4. Marknadsföra tjänster med bästa miljöegenskaper.

5. Bedriva miljöarbetet i samarbete med våra kunder och vid behov också med miljövårdande myndigheter, miljöorganisationer och närboende.

6. Vi skall involvera och fortlöpande utbilda alla medarbetare i vårt miljöarbete.

7. Informera om vår verksamhet och våra tjänsters miljöpåverkan på ett öppet och objektivt sätt.

8. För att uppfylla vår miljöpolicy, arbetar vi med att förebygga föroreningar utifrån våra betydande miljöaspekter.

9. Ständig förbättring uppnås genom löpande uppföljning av våra fastställda övergripande och detaljerade miljömål.

10. VD och ledning har det yttersta ansvaret för att miljöpolicyn är dokumenterad, införd, underhållen och kommunicerad till alla personer som arbetar på uppdrag av DS Facility Management samt att den är tillgänglig för allmänheten.

Miljöpolicyn speglar ledningens åtagande för att organisationen skall följa tillämpliga lagar och ständiga förbättringar. Miljöpolicyn är utgångspunkten när vi fastställer våra övergripande och detaljerade miljömål. Miljöpolicyn Skall kunna förstås av både medarbetare och externa intressenter. Den utvärderas och omarbetas regelbundet för att den alltid skall ta hänsyn till ändrade förhållande och till ny information.

Allt enligt ISO 14001

  Intresseanmälan

  Namn: *

  Telefon: *

  E-post: *

  Nyheter

  Ta del av vad som händer och de senaste nyheterna hos oss på DS Facility Management.

  Läs mer

  Kontakta oss idag

  Har du ytterligare frågor och funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss.

  Kontakta oss

  DSFM sign up form


  Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur excepteur sint occaecat cupidatat non

  DSFMlogin form